Komunikaty


6
mar 13

Ostrzeżenie przed oszustami!!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Ożarów” ostrzega Mieszkańców przed osobami udającymi gazowników, kominiarzy lub osoby podające się za pracowników administracji. W szczególności narażone są osoby starsze.

Wszystkie przeglądy instalacji zlecone przez Spółdzielnie będą poprzedzone informacją, która zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeniowej a pracownicy będą posiadali upoważnienia wystawione przez Spółdzielnie.

W  przypadku wątpliwości należy dzwonić do biura Spółdzielni pod numer tel. 22 722 11 80 lub na kotłownię pod numer tel. 22 722 12 62.


4
lut 13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – Remonty 2013

Ożarów Maz. dnia 2013-01-29

L. dz:48/13

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ożarów” ul. Ożarowska 28, 05-850 Ożarów Mazowiecki ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie:

  1. Wymiana  instalacji wodno–kanalizacyjnej i c.o. w budynku mieszkalnym  ul. Poznańska 294.
  1. Wymiana pionów energetycznych w budynku mieszkalnym  ul. Poznańska 294.
  1. Wykonanie remontu klatek schodowych w budynku  ul.Poznańska 294,ul.Obrońców Warszawy 7 i 8.
  1. Wykonanie remontu balkonów  ul.Poznańska 286(4 balkony).
  1. Wymiana okien piwnicznych w budynkach ul. Obrońców Warszawy 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 , ul.Floriana 3a i ul.Floriana 8.
  1. Wykonanie remontu wiatrołapów w budynku ul.Obrońców Warszawy 8.
  2. Remont wejść do klatek schodowych(schody z lastryko)ul.Obrońców Warszawy

10,11(3 klatki).

  1. Wykonanie przeglądów instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych w zasobach SM „Ożarów”.
  1. Wykonanie przeglądów kanałów kominowych i wentylacyjnych w zasobach SM „Ożarów’’.

10. Wykonanie przeglądu kotłowni gazowych obsługujących zasoby SM „Ożarów”.

Termin wykonania robót pkt. 2 – 7 – do 15 września 2013r.

Termin wykonania robót pkt.8-9 – do 30 października 2013r.

Termin   wykonania     robót    pkt.10   – do 31 sierpnia 2013r.

Przedmiary robót do nabycia  w biurze Spółdzielni przy ul. Ożarowskiej 28 w Ożarowie Mazowieckim  – cena 50,00 zł.

Przed przystąpieniem do przetargu zobowiązuje się oferenta do zapoznania się z aktualnym stanem obiektu.

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest p. Wioleta Włodarczyk tel. 022/ 722-11-80.

Oferty w zamkniętych kopertach, osobno dla każdego rodzaju prac,  zawierające cenę, aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w opłatach, wyciąg REGON i NIP należy składać w biurze  Spółdzielni do dnia 15-02-2013r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 lutego 2013r. O wynikach przetargu oferenci zostaną  poinformowani pisemnie, w przypadku wyboru oferty – telefonicznie.

Zastrzega się prawo wyboru oferenta i unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.


23
sty 13

Ogłoszenie – wynajęcie mieszkania

Ogłoszenie – mieszkanie do wynajęcia

Zarząd   Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów” informuje, że posiada  do  wynajęcia  mieszkanie o powierzchni 46,30 m² ( trzy pokoje,  kuchnia,  przedpokój, łazienka). Położenie  lokalu – IV piętro.

Zainteresowani proszeni są o składanie na piśmie ofert do dnia  30 stycznia 2013 roku  w  biurze  Spółdzielni przy ulicy Ożarowskiej 28.

Oferta  powinna  zawierać  cenę  za  wynajem.


9
sty 13

Ogłoszenie – mieszkanie do wynajęcia

Zarząd   Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów” informuje, że posiada  do  wynajęcia  mieszkanie o powierzchni 32,10 m² ( dwa pokoje,  kuchnia,  przedpokój, łazienka). Położenie  lokalu – III piętro.

Zainteresowani proszeni są o składanie na piśmie ofert do dnia 15 stycznia 2013 roku  w  biurze  Spółdzielni przy ulicy Ożarowskiej 28.

Oferta  powinna  zawierać  cenę  za  wynajem.


20
gru 12

Zmiany w opłatach od 1 stycznia 2013r

Od dnia 1 stycznia 2013r ulegają zmianie opłaty:

1. opłata za dostawę wody i odbiór ścieków wynosi 9,88 zł/m3 – Uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

2. normatyw spłaty kredytu wynosi 3,33 zł/m2 – MP z dnia 23-10-2012r poz.893


13
gru 12


27
lis 12

Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”

Z pracy Rady Nadzorczej

uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 07.05.2013 roku

- uchwała nr 781 w sprawie oceny działalności gospodarczej Spółdzielni za 2012 rok dokonanej przez Komisje Rewizyjną Rady,

- uchwała nr 782 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od ostatniego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść uchwał do wglądu w siedzibie Spółdzielni ul. Ożarowska 28 w godzinach urzędowania.


W dniu 15 listopada 2012 roku na posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółdzielni  Mieszkaniowej „ Ożarów” podjęła  następujące  uchwały:

- uchwała  nr 772  w  sprawie  opłat  eksploatacyjnych  osiedla „Floriana”  za  lokale  mieszkalne, garaże  i  miejsca  postojowe  od  01.03.2013 roku,

- uchwała  nr 773  w sprawie  opłat  eksploatacyjnych  osiedla „Poznańska”  za  lokale  mieszkalne, garaże  i  miejsca  postojowe  od  01.03.2013 roku,

- uchwała nr 774  w  sprawie  zatwierdzenia  stawek  eksploatacyjnych  dla  lokali  użytkowych  będących  własnościowym  prawem  od  01.03.2013 roku,

- uchwała nr 775  w  sprawie  opłat  eksploatacyjnych  osiedla  „Floriana”  ulica  Ożarowska  26 i 28  za  lokale  mieszkalne, garaże  i  miejsca  postojowe  od  01.03.2013 roku,

- uchwała  nr 777  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  podgrzanie  wody  i  centralnego  ogrzewania  w  budynkach  przy ulicy Obrońców Warszawy 1,3,5  i  Ożarowska 26, 28  od  01.03.2013 roku,

- uchwała nr 778 w  sprawie  przyjęcia  planu  rzeczowo – finansowego  na 2013 rok.

Pełna  treść  uchwał  oraz  załączników  do  wglądu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej  „Ożarów”, ul. Ożarowska 28  w  godzinach  urzędowania  biura.

Ożarów  Mazowiecki dnia 20.11.2012r.


30
paź 12

Serdecznie zapraszamy Wszystkich chętnych do oddawania krwi


27
wrz 12

KOMUNIKAT

OGŁOSZENIE


10
wrz 12

Wyniki IX biegu “Pożagnanie Wakacji” 2012r

Ożarów Mazowiecki 08.09.2012 r.
Bieg Przedszkolaki do 4 lat – Dziewczynki
Numer Nazwisko Imię Data
start. urodzenia
1 129 Szwarocka Marianna 02.06.2008
2 141 Makowska Nikola 02.08.2008
3 172 Olesińska Alicja 30.12.2008
4 33 Michalska Klaudia 06.12.2008
5 18 Olszewska Agata 16.08.2008
6 81 Bogucka Weronika 01.01.2009
7 119 Ciecieląg Marlena 15.07.2009
8 84 Kordyla Julia 28.03.2009
9 126 Żukowska Wiktoria 27.11.2009
nb 13 Podgórska Amelia 21.09.2008
Bieg  Przedszkolaki do 4 lat – Chłopcy
Numer Nazwisko Imię Data
start. urodzenia
1 182 Wiśniewski Kacper 10.06.2008
2 195 Chruścicki Filip 01.07.2009
3 180 Chyliński Franciszek 07.12.2008
4 98 Potrzebowski Damian 29.09.2009
5 127 Hećman Mikołaj 15.12.2009
nb 123 Borowski Bartek 03.05.2009
Bieg Przedszkolaki  5 – 6  lat – Dziewczynki
Numer Nazwisko Imię Data
start. urodzenia
1 150 Markowska Justyna 03.01.2006
2 9 Berkowska Aleksandra 11.03.2006
3 78 Krasuska Agata 15.03.2006
4 115 Krawczyk Paulina 24.08.2006
5 3 Płatek Aleksandra 26.02.2006
6 76 Tabaka Małgosia 27.03.2007
7 5 Pruszyńska Klaudia 14.08.2006
8 125 Malinowska Natalia 21.09.2006
9 57 Andrzejczak Zofia 12.12.2006
10 1 Schulz Klaudia 07.01.2007
11 24 Olszewska Agnieszka 14.06.2006
12 128 Seweryn Kaja 2007
13 168 Olesińska Weronika 13.03.2007
Bieg Przedszkolaki 5 – 6 lat – Chłopcy
Numer Nazwisko Imię Data
start. urodzenia
1 90 Goszczyński Karol 25.04.2006
2 103 Potrzebowski Kamil 13.07.2006
3 175 Szczęsny Mikołaj 27.02.2007
4 143 Zakrzewski Borys 21.01.2007
5 130 Szwarocki Wojciech 31.10.2006
6 55 Miziołek Piotr 18.11.2007
7 135 Wysocki Dariusz 21.01.2007
8 66 Michalski Miłosz 21.07.2007
9 6 Waszkiewicz Roman 06.09.2007
10 177 Cichoń Julian 02.08.2007
11 11 Matczak Michał 04.10.2006
12 38 Maślanka Kacper 23.10.2006
13 72 Kuk Mateusz 28.04.2007
Bieg Dzieci 7 – 8 lat -Dziewczynki
Numer Nazwisko Imię Data
start. urodzenia
1 190 Wyrzykowska Julia 13.04.2004
2 132 Gryżewska Wikoteria 12.01.2004
3 92 Perkowska Zofia 05.10.2005
4 96 Kozłowska Katarzyna 22.12.2004
5 129 Zelek Magdalena 16.06.2005
6 120 Ciecieląg Kinga 18.09.2005
7 121 Ciecieląg Weronika 14.03.2004
Bieg Dzieci 7 – 8 lat -Chłopcy
Numer Nazwisko Imię Data
start. urodzenia
1 28 Dobrzyński Jakub 23.07.2004
2 60 Michalski Mateusz 10.01.2004
3 124 Ciężkowski Gabriel 30.07.2004
4 67 Fidler Michał 16.04.2004
5 181 Wiśniewski Bartosz 16.10.2005
6 122 Osiński Maksymilian 19.09.2005
7 2 Michalski Dawid 19.07.2005
8 123 Borowski bartek 03.05.2005
Bieg  Dzieci 9 – 10 lat-Dziewczynki
Numer Nazwisko Imię Data
start. urodzenia
1 88 Goszczyńska Emilia 11.04.2002
2 41 Miziołek Alicja 25.06.2002
3 58 Andrzejczak Ola 09.02.2003
4 130 Płatek Zuzanna 10.10.2002
5 83 Tabaka Weronika 11.04.2003
6 4 Płatek Agata 29.04.2003
7 87 Bogucka Dagmara 17.07.2003
8 77 Kania Marysia 04.04.2003
nb 126 Poghosyan Liliana 14.09.2002
Bieg  Dzieci 9 – 10 lat-Chłopcy
Numer Nazwisko Imię Data
start. urodzenia
1 112 Adamski Jakub 06.01.2003
2 100 Potrzebowski Mateusz 19.02.2003
3 146 Markowski Dawid 17.03.2003
4 91 Piestrzyński Mateusz 01.10.2003
5 127 Malikowski Patryk 17.10.2003
6 113 Kober Igor 13.07.2003
Bieg Dzieci 11 – 12 lat – Dziewczynki
Numer Nazwisko Imię Data
start. urodzenia
1 109 Kwiatkowska Jagoda 20.03.2000
2 107 Jagodzińska Paulina 04.05.2001
3 29 Grasewicz Anna 23.09.2000
4 171 Kobylińska Oliwia 20.09.2001
5 194 Birus Katarzyna 13.01.2000
6 101 Danielec Daria 25.11.2000
Bieg Dzieci 11 – 12 lat – Chłopcy
Numer Nazwisko Imię Data
start. urodzenia
1 166 Szabłowski Łukasz 04.11.2001
2 192 Piestrzyński Michał 19.08.2001
3 133 Goździewski Paweł 11.10.2000
4 193 Wyrzykowski Jan 09.01.2000
5 186 Ciężkowski Albert 24.01.2001
6 125 Chyliński Filip 05.07.2000
7 128 Malikowski Szymon 10.03.2000
nb 16 Fiszlak Kacper 15.01.2001
Bieg Dzieci 13 -15 lat – Chłopcy
Numer Nazwisko Imię Data
start. urodzenia
1 139 Feliciak Paweł 28.02.1997
2 25 Olszewski Bartłomiej 01.03.1997
3 10 Maciejewski Michał 24.07.1999
4 124 Poghosyan Wojciech 27.02.1999
5 104 Jagodziński Paweł 02.09.1999
Bieg Dorośli – kobiety
Numer Nazwisko Imię Data
start. urodzenia
1 93 Goszczyńska Renata 13.02.1975
2 105 Potrzebowska Agnieszka 03.04.1979
3 118 Kober Katarzyna 02.03.1979
Bieg Dorośli – Mężczyźni
Numer Nazwisko Imię Data
start. urodzenia
1 111 Kwiatkowski Dominik 13.08.1992
2 34 Białek Mateusz 31.08.1996
3 7 Pruszyński Edward 01.04.1972
4 94 Piestrzyński Zbigniew 14.10.1971
5 8 Jóźwik Sławomir 27.07.1972
6 99 Perkowski Paweł 18.02.1968
7 133 Koszczuk Henryk 27.06.1947
nb 71 Kuk Mirosław 25.10.1979