12
mar 18


09
sie 17

ZAPRASZAMY


05
cze 17

Bijemy Rekord !!!!!


31
maj 17

OGŁOSZENIE


11
maj 17

Informacja o porządku obrad Walnego Zgromadzenia i podjęciu uchwał

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu 2017

Informacja o porządku obrad i podjęciu uchwał


05
kwi 17

LUSTRACJA 2017

W związku z przeprowadzaną lustracją Spółdzielni, informujemy, że w dniu 24 kwietnia 2017 roku w godzinach 11:00 – 17:00 istnieje możliwość porozmawiania z Panią Lustrator.


03
lis 16

Informacja dotycząca przetargu na lokal mieszkalny ul. Obrońców Warszawy 10/24

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów” informuje, że otwarcie ofert na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku przy ul. Obrońców Warszawy 10 nastąpi w dniu 08-11-2016 r. o godzinie 10:00 w biurze Spółdzielni.

Przesunięcie terminu otwarcia ofert wynika z zapisów § 10 ust.3 Regulaminu przeprowadzania przetargu na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”


20
paź 16

Grupa mieszkańców naszego miasta wystartowała w tym roku w konkursie organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska  pod nazwą „Zielona Ławeczka”.

ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

Projekt ma na celu przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach, w zielone zakątki, mini-ogrody z ławeczką. Pozwala to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań.

Osiedla są często „betonowymi pustyniami” – zarówno pod względem braku zieleni, jak również kontaktów międzyludzkich. Podejmowane przez mieszkańców prace ogrodnicze mają nie tylko wpłynąć na poprawę estetyki wokół miejsca zamieszkania, ale również poprawić relacje sąsiedzkie.

W ostatnich dniach września, między blokami na ul. Obrońców Warszawy 19, 21 i 23 posadzono żywopłot z roślin przyjaznych ptakom, pszczołom i motylom.

Tym co różni ten grant od innych dotacji jest fakt, iż skierowany jest on nie do zarejestrowanych fundacji i stowarzyszeń, ale zwykłych nie zrzeszonych mieszkańców. Wystarczy 5 osobowy komitet organizacyjny, który swoim pomysłem zarazi sąsiadów, plus zgoda zarządcy terenu, aby złożyć wniosek o dofinansowanie. Więcej informacji na stronie http://www.zielonalaweczka.pl/


14
paź 16

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów” w Ożarowie Mazowieckim ogłasza przetarg nieograniczony w formie pisemnego konkursu  ofert  na  sprzedaż  lokalu  mieszkalnego  nr 24 w budynku  przy  ulicy  Obrońców Warszawy 10 w  Ożarowie  Mazowieckim.

  1. Powierzchnia   użytkowa   w/w  lokalu  wynosi  57,70 m² i  składa  się  z  czterech  pokoi,  przedpokoju,  kuchni, łazienki, w.c. .

Lokal  mieści  się  na  I piętrze  budynku  i  jest  wyposażony  w  instalacje: elektryczną,  gazową,  c.o.,  domofonową.

Do  lokalu  przynależy  piwnica  o  pow. 2,67 m².

  1. 1) Cena  wywoławcza  wynosi  190.000,00 zł.

2) Wysokość  wadium  10%  ceny  wywoławczej  tj. 19.000,00 zł.

3) Wadium  należy  wpłacić  na  rachunek  Spółdzielni  w  banku  PKO B.P. S.A. nr 04 1020 1055 0000 9902 0015 1258

4) Nabywcy  lokalu  wadium  zaliczone  będzie  na  poczet  wkładu  budowlanego.

5) Pozostałym  oferentom  wadium  zostanie  zwrócone  w  terminie  10 dni  od  dnia  zamknięcia  przetargu.

6) Wadium  zwracane  podlega  pomniejszeniu  o  koszty  opłaty  bankowej  z  tego  tytułu.

3. Warunkiem  wzięcia  udziału  w  przetargu  jest   złożenie  pisemnej  oferty  w terminie wymienionym w p.5 ogłoszenia oraz

wpłata  wadium.

4. Oferta  powinna  zawierać:

1) imię, nazwisko  i  adres  oferenta  widoczny  bez  konieczności  otwierania  oferty,

2) datę  sporządzenia  oferty,

3) proponowaną  cenę  i  termin  jej  wpłaty,

4) kopię  dowodu  wpłaty  wadium,

5) numer  rachunku  bankowego  na  który  będzie  można  dokonać  zwrotu  wadium,

6) przeznaczenie  zakupionego  w  przetargu  lokalu.

5. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  w  biurze  Spółdzielni  przy  ulicy Ożarowskiej 28 do dnia  02.11.2016 r.

( środa) do  godz. 13:00.

6. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  03.11.2016r.  godz. 10:00

7. Wpłata  na  wkład  budowlany  przyjmowana  będzie  tylko w  formie  bezgotówkowej ( przelew) w  terminie  30 dni  od  dnia

powiadomienia  uczestnika  przetargu, że  został  nabywcą  prawa do  lokalu.

8. Wszelkich  informacji  o  lokalu  z  ramienia  Spółdzielni  będzie  udzielał  p. Lech Toruszewski tel. nr 786.865.390.

Mieszkanie  można  oglądać  do  dnia 28.10.2016 r. w godz. 10 – 14

9. Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.


05
wrz 16

Wyniki XIII Biegu “Pożegnanie Wakacji”

Wyniki
XIII biegu  “Pożegnanie Wakacji”
Ożarów Mazowiecki 03-09-2016 r.
Zajęte Numer Nazwisko Imię
miejsce start.
Przedszkolaki do  4 lat – chłopcy ( ur.2012 r. i później )
1 77 Ansov Krzysztof
2 10 Strąg Igor
3 26 Grzyb Szymon
18 Hećman Jakub
19 Perkowski Marcin
59 Piecek Franek
76 Bula Tymoteusz
Przedszkolaki do  4 lat – dziewczynki ( ur.2012 r. i później )
1 13 Kot Oliwia
2 40 Olech Irenka
3 58 Piecek Pola
23 Paplińska Judyta
35 Zdanowska Zuzanna
53 Olszak Zuzia
70 Żukowska Magda
71 Żukowska Julia
Przedszkolaki do  5-6 lat – chłopcy ( ur.2011 r. i 2010 )
1 67 Dąbrowski Piotr
2 25 Grzyb Mateusz
3 34 Majewski Marcel
37 Zdanowski Szymon
Przedszkolaki do  5-6 lat – dziewczynki ( ur.2011 r. i 2010 )
1 16 Pruszyńska Małgorzata
2 11 Sado Ewa
3 74 Nowińska Ania
30 Michałowska Klaudyna
32 Majewska Nikola
45 Kafarowska Martyna
60 Piecek Ola
72 Żukowska Wiktoria
73 Bytner Oliwia
Dzieci  7-8 lat -chłopcy ( ur.2009 i 2008  r.)
1 61 Woźniak Maciej
2 57 Wiśniewski Kacper
3 6 Rydz Kuba
5 Włodarczyk Kacper
15 Hećman Mikołaj
39 Topolski Maksymilian
48 Potrzebowski Damian
64 Dziuba Kamil
Dzieci  7-8 lat -Dziewczynki ( ur.2009 i 2008 r.)
1 7 Makowska Nikola
2 38 Argusiewicz Martyna
3 4 Michalska Klaudia
1 Ciecielag Marlena
63 Mańkowska Kornelia
65 Calik Jagoda
75 Badowska Julia
Dzieci  9-10 lat-Chłopcy ( ur.2007 i 2006 )
1 22 Grzyb Bartek
2 47 Potrzebowski Kamil
3 41 Wdowiak Michał
Dzieci  9-10 lat-Dziewczynki ( ur.2007 i 2006 )
1 52 Gawrońska Barbara
2 12 Sado Ola
3 31 Szpanowska Julianna
54 Schulz Klaudia
55 Malinowska Natalia
56 Krawczyk Paulina
66 Kreszczuk Monika
69 Dragan Daria
Dzieci  11-12 lat-Chłopcy ( ur.2005 i 2004 )
1 43 Wdowiak Paweł
2 24 Paplisnki Olivier
3 49 Kostrząb Kacper
3 20 Grzyb Przemysław
Dzieci  11-12 lat-Dziewczynki ( ur.2005 i 2004 )
1 50 Narewska Witkoria
2 21 Parkowska Zosia
3 2 Ciecieląg Weronika
3 Ciecieląg Kinga
Dzieci  13-15 lat-Chłopcy ( ur.2001,2002 i 2003 )
1 51 Rasiński Jakub
Dzieci  13-15 lat-Dziewczynki ( ur.2001, 2002 i 2003 )
28 Andrzejczak Ola
dorośli 16 lat i więcej-Panowie ( 2000 r  i wcześniej )
1 44 Mikołajczyk Adrian
2 36 Skibicki Tomasz
3 17 Pruszyński Edward
14 Hećman Marcin
27 Perkowski Paweł
62 Szpanowski Piotr
dorośli 16 lat i więcej-Panie ( 2000 r  i wcześniej )
1 68 Kober Katarzyna
2 42 Potrzebowska Agnieszka
3 33 Michałowska Justyna
8 Lewińska Agnieszka
29 Sicińska Paulina